Spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym są zawsze w czwartki po wieczornej mszy św. Zapraszamy do […]
Spotkania modlitewno-formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa są zawsze we wtorki o godz. 18,30 w salce w baraku. […]