Spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym (poza okresem wakacyjnym: lipiec-sierpień) są zawsze w czwartki po wieczornej […]
Spotkania modlitewno-formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa są zawsze we wtorki o godz. 18,30 w salce w baraku. […]