Kandydaci do bierzmowania z klas 8, prosimy o zapisanie się na tegoroczne przygotowanie sakramentalne przez wysłanie zgłoszenia na mail: 

bierzmowanie.wichrowe@gmail.com 

W mailu proszę podać imię i nazwisko; datę i miejsce urodzenia; parafię chrztu oraz czy zamieszkanie jest na terenie parafii czy poza parafią.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do końca września 2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.