Niedziela Palmowa 2022 w Parafii

foto: B.Kanikowska