Cel pracy w AK jest tożsamy z ewangelizacyjnym programem duszpasterskiego działania całego Kościoła i opiera się na zasadzie Instaurare omnia in Christo (Wszystko odnowić w Chrystusie).

Celem Zespołu jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie zwłaszcza mieszkającym na terenie parafii.

Idąc za myślą św. Augustyna „kto śpiewa ten dwa razy się modli”, naszą pasją, jest uwielbienie Boga pieśnią i modlitwą.

Czciciele NSJ poprzez adorację Zbawiciela i swoją postawę życiową pragną wynagradzać Bożemu Sercu za wszelkie grzechy, zniewagi i brak należnej Mu czci i miłości.

Gazetka parafialna
NASZA PARAFIA

„Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8,16)

Nazwa MINISTRANT pochodzi od „ministrare” znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.

Rada Ekonomiczna jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii

Głównym celem Wicherków jest śpiewać na chwałę Bożą. Dzieci odnajdują swoje miejsce we wspólnocie Kościoła i mają szanse realizować powołanie do służby innym.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła” (Jan Paweł II)

całodzienna
ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU