Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Jest organizacją kościelna w rozumieniu sprecyzowanym w ustawie konkordatowej. Obowiązują ją także przepisy polskiego Prawa o Stowarzyszeniach. Zlikwidowana po II Wojnie Światowej, na apel papieża Jana Pawła II została reaktywowana w 1996 roku. Nasz POAK był jednym z pierwszych, jaki powstał w Archidiecezji Poznańskiej.

Celem AK jest „włączenie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy może się on stać solą ziemi” (Statut AK, 2019).

Jak wynika z powyższego, zakres działania Akcji Katolickiej jest bardzo szeroki i zależy od aktualnych potrzeb Kościoła lokalnego, środowiska, w jakim on funkcjonuje oraz od indywidualnych możliwości i kompetencji członków. Parafialny Oddział AK (POAK) jest do dyspozycji ks. Proboszcza, angażując się wszędzie tam, gdzie może się przydać. Jest także łącznikiem między parafią a lokalnymi strukturami świeckimi (np. z Radą Osiedla). Współpracuje z innymi parafialnymi grupami duszpasterskimi. Bardzo ważna jest także permanentna formacja członków POAK oraz obowiązek indywidualnego dbania o swój rozwój duchowy. Członek AK stara się żyć Ewangelią, kocha Kościół (powszechny i swoją parafię), stara się go poznać i czuje się za niego odpowiedzialny.

Każdy parafianin może w AK znaleźć swoje miejsce i wykorzystać swoje talenty dla dobra swojej wspólnoty, a przy okazji lepiej poznać Boga, Kościół i drugiego człowieka.

Trudno określić precyzyjnie, czym AK jest, ze względu na wynikającą z różnorodności potrzeb elastyczność jej działania. Każdy POAK jest inny. Czym nie jest? Nie jest grupą modlitewną, choć modlitwa jest dla niej bardzo ważna. Nie jest też grupą charyzmatyczną.Chcesz, żeby Twoja parafia była żywą, prężną wspólnotą, w której wszyscy – duchowni i świeccy – razem idą za Chrystusem? Przyjdź, zobacz i dołącz do nas. Pracy jest wiele, „robotników za mało”.

Spotykamy się raz w miesiącu we wtorki o 18.30 w salce w baraku. Konkretny termin spotkania zależy od tego, co jest aktualnie do zrobienia i podawany jest w „ogłoszeniach parafialnych”.