Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół Caritas działa w parafii od 1999 r, poprzednio nosił nazwę „Zespół Charytatywny”. Jest podstawową jednostką działalności charytatywnej Archidiecezji Poznańskiej.

Celem Zespołu jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie zwłaszcza mieszkającym na terenie parafii.

Realizujemy ten cel poprzez zdobywanie środków materialnych: skarbony w kościele i zbiórki przed kościołem, organizowanie Dni Chorych połączonych z Eucharystią i agapą, spotkań Wigilijnych i Wielkanocnych, festynów parafialnych, półkolonii dla dzieci, prowadzenie zbiórek żywności i wydawanie żywności, drzewko Adwentowe mające na celu zachęcenie parafian do przygotowania upominków świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin, okazjonalną pomoc w zakupie leków czy żywności, przygotowanie paczek żywnościowych dla ubogich rodzin, sprzedaż świec „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Paschalików wielkanocnych, przygotowanie i rozprowadzenie Wieńców Adwentowych itp.

O wszelkich działaniach powiadamiamy parafian poprzez ogłoszenia parafialne.

Prowadzimy klub „Podaj rękę swemu bratu”, spotkania odbywają się w salce w baraku w czwartki w godzinach 16 – 18.

Pani prawnik udziela podopiecznym darmowych porad prawniczych jedynie w drugi poniedziałek miesiąca i w razie zgłoszonej potrzeby. Ta informacja jest podawana w ogłoszeniach parafialnych. Pani prawnik przychodzi do salki tylko po takim ogłoszeniu.

Składamy serdeczne podziękowanie osobom wspierającym nas modlitwą i datkami wrzucanymi do skarbon, włączających się w zbiórki żywności czy środków pieniężnych.

Bóg zapłać Drogim Ofiarodawcom

Terminy spotkań

Klub „Podaj rękę swemu bratu” – czwartki godz. 16.00 – 18.00

Porady prawnicze – drugi poniedziałek miesiąca, gdy taka informacja została podana w ogłoszeniach parafialnych.