Odnowa w Duchu Świętym

Noli neglegere donationem, quae in te est… (1 Tm 4,14a)

W Parafii istniejemy już od ponad 35 lat (praktycznie od początków jej istnienia). W naszej wspólnocie staramy się wzrastać w Bożej obietnicy i pielęgnować Dary i charyzmaty Ducha Świętego.:

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. (J 16, 13-15)

Na naszych spotkaniach uwielbiamy Boga śpiewem, modlitwą i Adoracją Najświętszego Sakramentu.

Spotykamy się w każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej (ok. 18:45), oprócz Świąt i wydarzeń Parafialnych.

W każdy 1 czwartek miesiąca zapraszamy na Godzinę Świętą (połączoną z Adoracją i modlitwą w intencji powołań)

W każdy 2 czwartek miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą, Adorację i modlitwę o uzdrowienie.