Kto to jest ministrant?

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Nazwa pochodzi od „ministrare” znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowanie w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!

„Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

ze strony: http://www.lso.bratalbert.com.pl/niezbednik-7254/ministrant-8655

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej stwierdza:

Ważną pomocą w tym procesie wzrostu duchowego jest czynne zaangażowanie w funkcje liturgiczne. Idąc tą drogą człowiek już w wieku dziecięcym poznaje i spełnia różne zadania. Stopniowo odkrywa wśród nich to, w którym najlepiej wyrażają się i rozwijają posiadane przez niego talenty. Poznając „swoje zadanie” stara się jak najlepiej przygotować do jego wypełniania, współpracując z braćmi i siostrami, którzy również dojrzewają do odkrywania własnych charyzmatów i służenia nimi braciom. (Dyrektorium DSL 29)

ze strony: https://www.ministranci.archpoznan.pl/liturgia/

Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę “przystąpię do ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją”.

Do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,

przez dzień dzisiejszy i całe me życie,

szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć…

i zostać Ministrantem, Lektorem, Kantorem, prosimy o kontakt z Prezesem Ministrantów, lub po prostu przyjdź do zakrystii po Mszy Świętej – wszystkiego się dowiesz, wszystkiego Cię nauczymy.

KONTAKT do Prezesa Ministrantów przy Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego os.Wichrowe Wzgórze:

Mateusz Byczyk
tel. 733 240 740