Spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym są zawsze w czwartki po wieczornej mszy św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.