Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601)

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

W kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz) oraz świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu) – jedynie jeśli ww. Sakramenty były udzielone poza parafią gdzie jest zgłaszany ślub,
  • świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
  • świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + wizyta na spotkaniu w poradni rodzinnej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”),
  • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).