POGRZEB

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana” (KKK 1681)

Katolicki pogrzeb to Msza św. pogrzebowa w kościele i nabożeństwo pogrzebowe na cmentarzu.

Pogrzeby można zgłaszać podczas urzędowania Biura Parafialnego oraz niezależnie od urzędowania biura.

Dostarczyć należy:

  • akt zgonu z urzędu stanu cywilnego,
  • znaną już godzinę nabożeństwa pogrzebowego na cmentarzu.