Sakrament Pojednania i Pokuty

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub Kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej Parafii podczas każdej Mszy św. oraz w soboty od godziny 17:00. Dodatkowo spowiedź w I piątek miesiąca od godziny 15:30. (W lipcu i sierpniu 15 minut przed każda Mszą Św.).