Spotkania modlitewno-formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa są zawsze we wtorki o godz. 18,30 w salce w baraku. Zapraszamy nowych członków do tej Wspólnoty.