Słowo na Niedzielę

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. (Mt 18, 21-35)

całodzienna
ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU

Ważne wydarzenia w naszej Parafii

Zgodnie z zapowiedzią dziś ruszyły prace remontowe – dokończenie położenia płytek betonowych […]
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Mszę Św. z modlitwą o […]
Informujemy, że od dnia 1 września 2023 r. porządek Mszy Świętych wyglądać […]
Informujemy, że biuro parafialne czynne jest w następujących godzinach: Pogrzeby prosimy zgłaszać […]

Aktualności

„Pięknie jest zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, naduchowej rozmowie, […]
Wspólnota Żywego Różańca spotyka się razem każdego 13 dnia miesiąca na mszach […]
Spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym (poza okresem wakacyjnym: lipiec-sierpień) są zawsze […]
Spotkania modlitewno-formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa są zawsze we wtorki o godz. 18,30 […]
Modlitwa do św. Michała Archanioła

„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”